Zemní práce a autodoprava

Zemní práce

Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty
Výkop základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky
Terénní úpravy
Vykládka, nakládka a přemísťování palet (stav.materiál a jiná těžká břemena) na stavbách i v terénu
Rozbíjení betonů a živic
Bourací a demoliční práce (ruční a strojní)
Odstraňování staveb
Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony, zámkové dlažby)
Výkopy pro bazény a jezírka
Studně, septiky a jímky
Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
Rovnání a svahování terénů
Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
Zahrnovací práce
Skrývka ornice
Odstraňování škod po povodních
Odstraňování sněhu z komunikací

Demolice

Nabízíme veškeré demolice staveb (ploty, zpevněné ploty, živice, betony, kompletní stavby), možnost odvozu a likvidace na skládku nebo možná recyklace demoličních odpadů přímo na místě. Recyklát lze využít jako materiál, produkt pro zásypy, podsypy Vašich dalších staveb.

Ruční demolice menšího rozsahu
Těžké demolice strojní technikou

Autodoprava

Poskytujeme služby pro stavebnictví v oblastech nákladní autodopravy.

Zajišťujeme:

Odvoz:
stavební sutě, výkopové zeminy, větve, listí, posečená tráva

Prodáváme a dopravujeme:
písky, štěrky, kamenivo, betony

Kompletní vyklízecí práce:
pro firmy i domácnosti
zahrad a staveb

Přepravu:
zemních strojů