Demolice

Demolice

Nabízíme veškeré demolice staveb (ploty, zpevněné ploty, živice, betony, kompletní stavby), možnost odvozu a likvidace na skládku nebo možná recyklace demoličních odpadů přímo na místě. Recyklát lze využít jako materiál, produkt pro zásypy, podsypy Vašich dalších staveb.

Ruční demolice menšího rozsahu
Těžké demolice strojní technikou