Zemní práce

Zemní práce

Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty
Výkop základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky
Terénní úpravy
Vykládka, nakládka a přemísťování palet (stav.materiál a jiná těžká břemena) na stavbách i v terénu
Rozbíjení betonů a živic
Bourací a demoliční práce (ruční a strojní)
Odstraňování staveb
Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony, zámkové dlažby)
Výkopy pro bazény a jezírka
Studně, septiky a jímky
Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
Rovnání a svahování terénů
Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
Zahrnovací práce
Skrývka ornice
Odstraňování škod po povodních
Odstraňování sněhu z komunikací