Prodej štěrku

Prodej drceného kameniva

Jsme obchodním zástupcem kamenolomu Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. pro prodej drceného kameniva v níže uvedených frakcích.
Těžený kámen je Amfibolit, který je použitelný ve všech oblastech stavební výroby. Toto certifikované drcené kamenivo je použitelné do betonu, železobetonu, předepjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby.
Kamenivo je k dispozici na deponii v Trutnově, Zahradní 75 - MAPA ZDE, kde je zajištěna nakládka kolovým nakladačem s certifikovanou váhou, popřípadě je dovezeno přímo na místo určení firemními nákladními vozy.

Možnost zajištění dopravy:
+420 722 942 860
+420 775 771 977

Drcené kamenivo těchto frakcí:
0-2 , 2-5 , 4-8 , 8-11 , 11-16 , 16-22 , 2-8 , 8-16 , 0-32 , 0-63 , 32-63 , 60-150 , 80-200 - kámen do  gabionů , 0-250 , 0-8 , 0-8 zásypový.

Pískovcový kamenolom Vyhnánov

Prodej štěrku a písku

Prodej kamenických výrobků

Možnost zajištění dopravy:
+420 722 942 860
+420 775 771 977

Také na www.prodej-sterku.cz